گپ و گفتی با دکتر غلامحسین الهام
مروری بر ماهیت کانون جنبش نرم افزاری
نویسنده: فائزه شعبانی
زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ ساعت چاپ مطلب

photo_2016-11-10_00-29-52

🌞 گپ و گفت کانون جنبش نرم افزاری با دکتر غلامحسین الهام؛ «مروری بر ماهیت کانون جنبش نرم افزاری»

🔺 کانون جنبش نرم افزاری:
▫️ حضرتعالی جایگاه کانون جنبش نرم افزاری را در فعالیت های علمی دانشگاه و البته در سطح بین دانشگاهی چگونه ارزیابی می کنید؟

🔺 دکتر الهام:
▪️ به نظر بنده جنبش در حد مناسب و خوبى توانسته دانشجویان علاقه مند به مباحث علمى را جذب کرده و سازماندهى و فعال کند. به عبارت دیگر، کانون توانسته است که به استعدادهاى حقوقى دانشجویان نخبه جامعه که عمدتاً در انتخاب اول خود جذب دانشگاه تهران مى شوند، فعلیت ببخشد و نیز کمک کند تا دانشجویان به تدریج به علایق خود نسبت به گرایش هاى حقوقى شناخت نسبى پیدا کنند و انتخاب آتى خود را به این سمت هدایت کنند.
▪️ جلسات مباحثه و تحلیل و گزارش مقالات تخصصى حقوقى فرصت خوبى هم براى مطالعه و رشد دانش حقوقى و هم آشنایى با منابع و نخبگان و صاحب نظران این عرصه فراهم می کند و با شیوه مطالعه و بررسى و به تدریج نقد آشنا می کند. همچنین بستر خوبى است براى تشویق به نوشتن در کنار خواندن و نیز بیان و ارائه براى تقویت قدرت استدلال و انتقال مفاهیم و تعامل که از مهارت هاى لازم حقوقى است و این از نتایج طبیعى مترتب بر این بخش از برنامه هاست اگرچه هدف اصلى را تشکیل نمى دهد.
▪️ تشکیل دوره ها و کارگاه هاى آموزشى که خلا هاى آموزش رسمى را جبران و مهارت ها و توانمندهاى ضرورى ولى مغفول را ایجاد و پرورش مى دهد نیز از برنامه هاى خوب جنبش بوده است. برگزارى جلسات و کنفرانس هاى علمى پیرامون مسایل روز و مبتلابه حقوقى توأم با استفاده از نگرش هاى متفاوت و ایجاد بسترى مناسب براى اندیشیدن و به صورت فراگیر از دیگر اقداماتى بوده که ضمن فرصت تعمیق در مورد مسایل حقوقى جاذبه عمومى نسبت به جنبش ایجاد مى کند و البته از این فرصت باید براى تحقق اهداف جنبش استفاده شود.
حرکتهاى فوق مشوق خوبى براى سایر دانشگاهها و دانشکده هاى حقوق شده و همین برنامه سبب تشکیل و فعالیت جنبش در این مراکز شده که مى تواند به همکارى و بسط فعالیت هاى سازنده علمى بیانجامد.
🔺 کانون جنبش نرم افزاری:
▫️ شما به عنوان عضو چند ساله شورای عالی کانون جنبش نرم افزاری، الزامات جنبش نرم افزاری در رشته حقوق را چه می دانید؟

🔺 دکتر الهام:
▪️ جنبش براى شناخت و تقویت و تبین علم بومى ضمن شناخت جامع از نظام هاى حقوقى جهان و مبانى آنها و ارتباط معنایى با آنها، ایجاد شده تا بتواند با پرورش نخبگان این عرصه، نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران را بدون تقلید و البته با تعامل و مقارنه و شناخت و به فراخور نیازها کشف و استخراج و توسعه و ارتقاء دهد.
در این ارتباط دو امر ضرورى است:
۱- آشنایى با مبانى حقوقى اسلامى و نیز به صورت گسترده تر معارف اسلامى
۲- بهره گیرى عالمانه از پاسخ هاى نظام هاى حقوقى به مشکلات بشر امروز
لوازم این کار آموزش هاى تکمیلى، منبع شناسی، ارتباط فراتر از دانشگاه با عالمان این بخش، ایجاد حلقه هاى بحث و برگزارى کنفرانس هاى مستمر به صورت برنامه ریزى شده و توأم با انسجام منطقى است، تحلیل و نقد نظرات، مکاتب و مسایل حقوقى مهم جامعه، همچنین پژوهش در نیازمندی هاى آتى کشور در زمینه مسایل حقوقى …

🔺 کانون جنبش نرم افزاری:
▫️ به نظر حضرتعالی برای تحول در رشته حقوق چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ آیا دانشگاه باید دنباله رو حوزه باشد یا خود می تواند پیشرو باشد؟

🔺 دکتر الهام:
▪️ دانشگاه و حوزه در مسایل حقوقى وحدت موضوع دارند، ولى دامنه حوزه در این عرصه اعم از دانشکده حقوق است، این به معناى پیروى نیست، حوزه ضمن پرورش مجتهدین مطلق باید به پرورش مجتهدان متجزى حقوقى اهتمام کند، دانشکده حقوق نیز باید مجتهدان متجزى در امر حقوق تربیت نماید، در بسیاری از موارد بدون دانشگاه دسترسى حوزه به موضوعات نوین حقوقى و مکاتب و نظرات حقوقى و تئورى هاى حقوقى میسر نیست و بدون ارتباط مستمر با حوزه نمى توان به پاسخ هاى متقن بومى در بسیارى از مسایل دست یافت.
یک دانشکده حقوقى مطلوب جمهورى اسلامى دانشکده اى است که خروجى آن برخوردار از توان اجتهادى به صورت متعارف حوزوى باشد، تا بتواند کمک مؤثرى به اجتهاد یعنى تولید علم نوین در رشته هاى مختلف حقوقى داشته باشد. حوزه و دانشگاه مکمل هم مى توانند باشند و هر دو پیشرو! باید امکان فرصت هاى مطالعاتى داخلى در حوزه فراهم شود و به صورت متقابل این امکان براى حوزه نیز وجود داشته باشد تا از فرصت هاى متقابل بهره گیرد.

🔺 کانون جنبش نرم افزاری:
▫️ به نظر شما آیا در زمینه تولید علم در رشته حقوق، در سال های اخیر اقدامات و تحولاتی صورت گرفته است؟

🔺 دکتر الهام:
▪️ بله، اقدامات خوبى شده ولى به نظرم اصلا کافى نیست و منظم و سازمان یافته هم نیست، باید نظریه پردازى بیشترى صورت گیرد و جایگاه نظریه پردازى در حوزه ها تعریف شوند تا مرز بین شریعت و بدعت خلط نشود و فرصت براى تأمل و اجتهاد علمىِ حوزوى نیز فراهم باشد.

🔺 کانون جنبش نرم افزاری:
▫️ حضرتعالی در قوانین مصوب چند سال اخیر، به عنوان مظهر نظام حقوقی، تحولی را مشاهده می کنید؟

🔺 دکتر الهام:
▪️ تغییر و تحول البته وجود دارد؛ ولى اینکه آیا این تحولات در یک نظام حقوقى و با تئورى هاى روشن و تؤام با بررسى و نیازهاى بومى تدارک شده یا اقتباس هاى ناقص و غیر کافى و یا با مبانى مختلف و گاهى متشتت هستند، مساله مهمى است که نیاز به بررسى و تامل و هم نقد دارد، جنبش مى تواند به این مسأله به صورت عالمانه و روش مند ورود کند.

🔺 کانون جنبش نرم افزاری:
▫️ به نظر شما در زمینه حقوق کیفری و دادرسی کیفری چه گام هایی برای تولید علم و جنبش نرم افزاری برداشته شده و چه گام های نیاز است برداشته شود؟

🔺 دکتر الهام:
▪️ مشمول پاسخ فوق هستند، در عین حال فاصله هاى عمل و نظر و قانون نشان مى دهد که انسجام بین همه نهادهاى حقوقى وجود ندارد، حتما باید بین کارگزاران عدالت و سیاست گذاران و قانون نویسان تعامل و مباحثات بیشترى پدید آید. اصلاح قانون آیین دادرسى کیفرى قبل از اجرا کاشف از این فاصله است، گاهى برخى بخش ها تقلید گرا هستند و برخى به شدت عملگرا، نباید هماهنگى و دستگاه واحد یا سیستماتیک بودن نظام حقوقى از بین برود، وصله زدن ها کار را مشکل مى کنند.

🔺 کانون جنبش نرم افزاری:
▫️ بسیار ممنون؛ توصیه شما به دانشجویان حقوق کیفری که در ابتدای این راه هستند چه می باشد؟

🔺 دکتر الهام:
▪️ باید بخوانند، بیشتر و بیشتر! مبانى خود را براى فهم نظام هاى حقوقى تقویت کنند، هم نظام اسلامى و هم نظام هاى غربى، جنبش مى تواند به فراهم ساختن لوازم این دو کمک کند، البته خواندن و آموختن بدون اندیشیدن به تولید علم و پرورش عالم نمى انجامد، بیاموزیم و بیاندیشیم و بیافرینیم و عمل کنیم، با ایمان و اتکاى به خداى متعال که منشأ حق است. و من الله التوفیق …

نظرات
تازه‌ترین مطالب
 • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
 • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
 • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
 • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
 • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
 • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
 • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
 • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
 • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
 • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
 • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
 • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
 • نشست علمی: منع برده داری نوین
 • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
 • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
 • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
 • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
 • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
 • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
 • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
 • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
 • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی