- تبصره - http://tabsereh.com -

دانلود کنید: آمار در عدالت کیفری

 

برای دریافت کتاب، بر روی تصویر کلیک کنید

راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری
نوشته: اداره آمار سازمان ملل متحد
نشر میزان
(لینک کمکی)